TASK MANAGER


בלשונית APPLICATION נוכל לראות את כל האפליקציות שהמשתמש הפעיל אותם , לא נראה שם את השירותים שרצים ברקע . לדו' שירות MASSENGER  לא יראה שם אך אם אפתח דפדפן אינטרנט הוא יופיע שם. דרך לחצן הEND TASK נוכל לסגור יישום . אם היישום לא רוצה להסגר , נלחץ עליו כפתור ימיני ונבחר את האופציה GO TO PROCCES , המחשב יעביר אותנו ללשונית הבאה שהיא PROCESSES, שם יראו כל התהליכים שקורים במחשב כולל שרותיםוכן כל התהליכים שמשמשים את האפלקיציה שהלקוח מפעיל , ,המחשב יעמוד על האפליקציה MASSENGER וכאשר נסיים משם את התהליך הוא יופסק בעל כורחו. לדו':

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

 
Blogger Templates