ACTIVE DIRECTORY מהוא

A.D היא ספרייה המותקנת על הDC ,מנהל הדומיין, שבה יש את כל האובייקטים של הדומיין ,לדו' USER פלוני שיוגדר בAD יקבל הרשאות מיוחדות ואיסורים מיוחדים , או אובייקט GROUP ששם יוגדרו הגדרות לקבוצה מסויימת...ספרייה זו מכילה המו אובייקטים שורבו מסכמות מסודרות ומאורגנות ,שמכילות הגדרות שחלקם הכרחיות וחלקם לא לדו' יוזר חייב להיות מורכב משם ושם כניסה לדומיין אך ישנם הגדרות לא הכרחיות כמו מספר טלפון..

לכל דומיין יש AD אחת בלבד שמנוהלת ע"י DC אך יכול להיות מספר עותקים על כמה שרתי DC ע"מ לשפר את הביצועים וע"מ לצור שרידות במצב שה DC הראשי נופל.
PageRank Checker

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

 
Blogger Templates